Přednáškový cyklus "Vybrané kapitoly zemědělsko-průmyslového odvětví"

   • dvouletý studijní program U3V v rámci celoživotního vzdělávání v Praze
   • podmínky studia:
    • uhrazený studijní poplatek pro každý semestr zvlášť
    • min. 80% docházky/semestr
    • vypracování závěrečného testu na konci každého semestru

I. semestr - ZS 2023/2024 - "Pivovarství"

Výuka:
   • 12 přednášek (každá 2 vyučovací hodiny, tj. 90 min.) za semestr
   • čtvrtek od 12.15 do 13.45 hodin
   • učebna D426 (budova Provozně ekonomické fakulty, 4. patro)
   • zahájení: 5. 10. 2023
Přihlášení:
   • do 25. 9. 2023 (emailem na: vu3v@pef.czu.cz, zájemci bude zaslána přihláška k vyplnění, kterou odevzdá před první hodinou v den zahájení kurzu v kanceláři Centra U3V)
Studijní poplatek:
   • 400,- Kč za semestr (platba v den zahájení výuky pouze v hotovosti na pokladně Knihovny ČZU po předchozím vyzvednutí podkladu k platbě v kanceláři Centra U3V PEF, budova rektorátu, přízemí, kancelář 004)
Ukončení studia (všechny 4 semestry cyklu):
   • Osvědčení o absolutoriu 
Program přednášek pro I. semestr:
   • ke stažení zde