Základní informace a podmínky studia

Virtuální Univerzity třetího věku

 

Posluchači VU3V jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Posluchači nemají ze zákona statut studenta.

Studia se mohou účastnit posluchači:

 • občané České republiky nebo Slovenské republiky
 • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci

V průběhu semestru:

 • společná výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní. Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní loginy
 • každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
 • po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU

Posluchači - zapojení do studia:

 • zájemce o studium kontaktuje libovolné konzultační středisko ze Seznamu konzultačních středisek (KS)
 • vyplní Přihlášku ke studiu, kterou obdrží od tutora v jím vybraném KS
 • uhradí studijní poplatek pro daný kurz
 • posluchač může studovat pouze v jednom KS, přestup do jiného KS je možný jednorázově pouze ve výjimečných případech (př. změna bydliště, zřízení KS blíže bydlišti)
 • Upozornění: pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku, na jiných zařízeních (tablet, mobilní telefon, smart TV, atd.) není zaručena funkčnost přehrávače videopřednášek. Pro upřesnění nutných technických parametrů předem kontaktujte Centrum VU3V.

Povinnosti posluchače:

 • uhrazení studijního poplatku ve "svém" konzultačním středisku
 • min. 80% účast na společné výuce
 • vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu
 • samostudium
 • respektování Podmínek užívání portálu www.vu3v.cz - viz zde

Posluchači – přerušení studia:

 • kdykoliv během semestru / před novým semestrem (rodinné, zdravotní důvody)
 • možné pokračování po přerušeném studiu, přihlášením před kterýmkoliv následným semestrem

Posluchači - ukončení studia:

 • po šesti úspěšně absolvovaných (rozdílných) kurzech se posluchači v příslušném semestru mohou zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU v Praze, kde si převezmou „Osvědčení o absolutoriu U3V“
 • absolventi cyklu mohou mohu následně pokračovat studiem nového cyklu, výběrem dalších šesti tematických kurzů

Konzultační středisko - zapojení organizace do výuky:

 • zřizovatelem konzultačního střediska v regionu mohou být: místní úřady, MAS, školy, knihovny, informační střediska apod.
 • nové konzultační středisko (KS) se může zapojit před každým novým semestrem, nejpozději do 1. září (pro zimní semestr)/1. ledna (pro letní semestr)
 • konzultační středisko může svoji činnosti po kterémkoli semestru ukončit (viz Smlouva o spolupráci, uzavíraná mezi zřizovatelem KS a ČZU)
 • nutné technické zabezpečení a vybavení KS:

  • vhodná místnost pro výuku seniorů ve skupině (1 x za 14 dní na cca 2 hodiny)
  • počítač s připojením na internet, dataprojektor, plátno a ozvučení

Jak začít?

 • pro zapojení do sítě konzultačních středisek zástupce organizace kontaktuje Ing. Kláru Nehodovou, nehodova@pef.czu.cz.

 

Přehled virtuálních kurzů

Kurzy jsou součástí studijního programu „Svět okolo nás“.

Seznam nabízených kurzů.

 

Seznam konzultačních středisek

Seznam konzultačních středisek s kontakty rozdělený podle jednotlivých krajů České republiky.

Seznam středisek.