Virtuální U3V je kombinací virtuálního a kolektivního způsobu vzdělávání. Posluchači se 1 x za 14 dní schází v tzv. konzultačním středisku (většinou městský/obecní úřad, knihovna, škola či klub seniorů v různých městech či obcích), kde společně zhlédnou předem natočenou videopřednášku a vypracují společný online test. Test pak musí posluchači vypracovat také individuálně na vlastní přihlašovací údaje. Mohou si také znovu spouštět videopřednášku a procházet další studijní materiály. Pro přístup k přednáškám je potřeba pouze PC s připojením k internetu, k přednáškám tak lze přistupovat i v knihovnách nebo na jiných veřejných místech. Po splnění studijních povinností (docházka na společné videopřednášky a vypracování všech testů na stanovený počet bodů) získává posluchač Pamětní list. Při zisku 6 Pamětních listů má posluchač nárok na promoci. Po promoci může posluchač dále pokračovat ve studiu a sbírat další „šestici“ Pamětních listů k nové promoci.

Naposledy změněno: pátek, 18. prosince 2020, 20.06