Ne, individuálně to možné není. Studium probíhá pouze v návaznosti na konzultační středisko. V jednom semestru si konzultační středisko zvolí jeden nebo dva kurzy, které pak nabízí svým posluchačům, ti mohou studovat buď jeden, nebo oba dva.

Last modified: Friday, 18 December 2020, 8:09 PM