Ano, studium můžete po dokončení kteréhokoliv semestru přerušit a po neomezené době se ke studiu opět můžete vrátit. Kurzy úspěšně dostudované před přerušením se budou počítat do celého cyklu k promoci. Počet přerušení ani jejich celková doba nejsou omezeny.

Last modified: Friday, 18 December 2020, 8:15 PM