Pro nárok na promoci musí posluchač získat 6 Pamětních listů ze semestrálních kurzů. Získané Pamětní listy se započítávají i  při případném přerušení. Kurzy, které jsou uvolněné zdarma, se nezapočítávají.

Last modified: Friday, 18 December 2020, 8:19 PM