Ano, přerušení nemá vliv na počítání Pamětních listů k promoci.

Last modified: Friday, 18 December 2020, 8:20 PM