Pamětní list dokládá splnění studijních podmínek příslušného kurzu, posluchači ho tedy dostávají po každém semestru. Po zisku 6 Pamětních listů je posluchač pozván na promoci a obdrží Osvědčení o absolutoriu.

Last modified: Friday, 18 December 2020, 8:21 PM