Ne, nesplnění studijních podmínek nemá žádný vliv na další studium. Studovat lze dále, jen se prodlouží cesta k promoci, protože posluchač neobdrží za nesplněný kurz Pamětní list.

Last modified: Friday, 18 December 2020, 8:21 PM