Ano, již jednou studovaný kurz je možné studovat znovu za podmínky, že:

      • mezi prvním a dalším studiem vybraného kurzu proběhla promoce (tedy posluchač získal Osvědčení o absolutoriu)

nebo

      • při prvním studiu vybraného kurzu posluchač nesplnil studijní podmínky, a proto neobdržel Pamětní list. V takovém případě může kurz opakovat, aniž by mezitím proběhla promoce

V obou případech je opakování kurzu zpoplatněno, posluchač hradí plnou cenu jako ten, kdo studuje kurz poprvé. Získaný Pamětní list se započítává do šestice Pamětních listů, které je nutné "nasbírat" k promoci.

Naposledy změněno: středa, 18. května 2022, 11.05