Základní informace o studiu

Posluchači Univerzity třetího věku (U3V) jsou po dobu svého studia evidováni v centrální databázi ČZU v Praze. Posluchači nemají ze zákona statut studenta.

Studia se mohou účastnit zájemci, splňující následující podmínky:

   • občané České republiky
   • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci

V průběhu semestru:

   • prezenční výuka (není-li stanoveno jinak) probíhá 1x týdně v učebně Provozně ekonomické fakulty v Praze.
   • výukové materiály k přednáškám jsou posluchačům během semestru postupně umisťovány na tento portál; dostupné jsou po přihlášení na osobní loginy, které každý posluchač obdrží při registraci v Centru U3V PEF (budova rektorátu, přízemí, kancelář 004)
   • přesný harmonogram a podmínky studia jsou uvedeny vždy u konkrétního přednáškového cyklu 

Zapojení se do studia:

   • zájemce o studium kontaktuje Centrum U3V PEF ČZU v Praze (emailem na vu3v@pef.czu.cz)
   • vyplní Přihlášku ke studiu, kterou obdrží emailem (přihlášky jsou přijímány vždy do 20. září/20. ledna, není-li u jednotlivých programů uvedeno jinak)
   • uhradí studijní poplatek pro daný kurz (před první hodinou, není-li u jednotlivých programů uvedeno jinak)

Povinnosti posluchače:

   • uhrazení studijního poplatku (podklad k platbě zájemce obdrží od pracovníka Centra U3V PEF, poplatek se následně hradí v pokladně Knihovny ČZU)
   • min. 80% účast na společné výuce
   • vypracování  závěrečného testu
   • respektování Podmínek užívání portálu www.vu3v.cz - viz zde

Pro ZS 2023/24 PEF ČZU v Praze nabízí tyto prezenční přednáškové cykly:

   • Senior a společnost IV - více zde

Rozvrh pro LS 2023/2024:

   • učebna D426 (Provozně ekonomická fakulta, 4. patro) 
   • zahájení výuky: 1. února 2024
Čtvrtek

8.45 - 10.15       

Senior a společnost IV (přednáškový cyklus)

10.30 - 12.00        

Virtuální U3V:

 • Péče o zdraví psa (zahájení 1. 2. 2024, další výuka 1x za 14 dní)
 • Naše stromy (zahájení 8. 2. 2024, další výuka 1x za 14 dní)