Přednáškový cyklus "Senior a společnost IV"

   • dvouletý studijní program U3V v rámci celoživotního vzdělávání v Praze
   • podmínky studia:
    • uhrazený studijní poplatek pro každý semestr zvlášť
    • min. 80% docházky/semestr
    • vypracování závěrečného testu na konci každého semestru

IV. semestr - LS 2023/2024

Prezenční přednášky jsou věnovány tématům z oblastí působnosti jednotlivých kateder Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze, vztaženým k cílové skupině.

V letním semestru 2023/2024 se na přednáškách podílí katedra humanitních věd, katedra psychologie, katedra statistiky a katedra systémového inženýrství PEF ČZU.

Výuka:
   • 12 přednášek (každá 2 vyučovací hodiny, tj. 90 min.) za semestr
   • čtvrtek od 8.45 do 10.15 hodin
   • učebna D426 (budova Provozně ekonomické fakulty, 4. patro)
   • zahájení: 1. 2. 2024
Přihlášení:
   • do 28. 1. 2024 (emailem na: vu3v@pef.czu.cz, zájemci bude zaslána přihláška k vyplnění, kterou odevzdá před první hodinou v den zahájení kurzu v kanceláři Centra U3V)
Studijní poplatek:
   • 400,- Kč za semestr (platba v den zahájení výuky pouze v hotovosti na pokladně Knihovny ČZU po předchozím vyzvednutí podkladu k platbě v kanceláři Centra U3V PEF, budova rektorátu, přízemí, kancelář 004)
Ukončení studia (všechny 4 semestry cyklu):
   • Osvědčení o absolutoriu 
Program přednášek pro IV. semestr:
   • ke stažení zde